Om oss

Grundades år 2004

4-10 anställda beroende på säsong​

Har uppdrag främst i Sverige och Norge, men har utfört projekt i andra länder.

Företaget

Ice Sport Nordic AB är först och främst inriktat på värme- och kylsystem till idrottsanläggningar med varierande tillbehör, men även andra typer av värme eller konstfrysning. Ice Sport är ett företag med mellan 4-10 anställda beroende på säsong. Vi har i dagsläget 5 personer anställda. De flesta projekt åtaganden utförs i Norge och Sverige där fördelning mellan länderna varierar väldigt mycket. Vi offererar även projekt i andra länder.

Ägande

Ägandet av Ice Sport Nordic AB är från och med Maj 2012 John Lundholm som äger 100 % av bolaget. Tidigare var ägandet i Ice Sport uppdelat mellan John Lundholm och Stefan Lundholm

Stefan Lundholm är utbildad elektriker, styr regler mekaniker, maskiningenjör, KTH i Flödesteknik/energilära och är plastsvetsare (PE och PP). Stefan Lundholm Jobbar numera som konsultat till Ice Sport Nordic AB.

John Lundholm är i grunden utbildad testförare under sin gymnasieutbildning BST (Bil System Teknik) och har varit anställd i Ice Sport mellan 2005-2008, men sedan 2008 varit ägare. John har genomgott en KTH utbildning i flödesteknik, har genomgått utbildning för plastsvetsning (PE och PP) och är verksam inom alla delar i företaget varav några områden är projektering, inköp, arbetsledning, produktutveckling, ritning, mm.

Kunder

Kunder till Ice Sport Nordic AB är främst kommuner och större entreprenadföretag som NCC, Skanska, Svevia, PEAB, BE-Service och Spentab. Vi har samarbetspartners i Sverige, Norge och Danmark i form av entreprenad företag.

Områden och produkter

Vi dimensionerar och monterar rörsystem i plast för kyl och värmelösningar till idrottsanläggningar. Den typen av kylsystem vi levererar används för konstfrysning av t.ex. bandyplaner, hockeyplaner, curling och speedskating banor. När det kommer till värmesystem är det främst undervärme till fotbollsplaner och frostbarriärer till ispister. Vi har dock levererat undervärme till torg och parkeringsområden, då detta bygger på samma princip och utformning.

Till dessa kyl och värmeanläggningar erbjuder vi även kylmaskiner, gas pannor, diesel pannor, undercentraler, mm för att täcka kundens behov. Vi har under åren utvecklat fler områden inom de energicentraler vi erbjuder kunderna för att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna styra anläggningen på distans samt erbjuda hög kvalité på komponenter. Det läggs även stor vikt i utbildningen av den personal som skall sköta anläggningen och vi har då både praktisk och teoretisk genomgång av energicentralen. Vi har samarbete med flertalet företag inom den bransch vi jobbar inom. Samarbeten som fortfarande är aktiva har bland annat lett till att ta fram ett olika koncept av kylmaskiner och värmeanläggningar till konstfrysning och uppvärmning av just idrottsanläggningar.

Vårt utbud inom kyla och värme är mer än bara rörsystem då vi även säljer och monterar tillbehör som exempelvis sarger, målburar, resultat tavlor, mm. Tillbehör kan enkelt anpassas efter kundernas önskemål, då vi har kontakter med hall-, VVS-, värme- och idrottstillbehörsleverantörer kan vi leverera kompletta lösningar för idrottsanläggningar där konstfrysning önskas.

Produktutveckling, investeringssyfte och filosofi

Vi på Ice Sport strävar hela tiden att kunna jobba effektivare och med högre kvalitet och säkerhet. Detta har lett till att vi själva har konstruerat och tagit fram ett flertal maskiner, verktyg och dataprogram som är speciellt för våra arbetsområden. Detta för att effektivisera montaget, men även förbättra arbetsmiljön för våra montörer. Vi har bland annat utarbetat ett eget PLC-program för styrning av kylmaskiner och värmepumpar som idag körs på alla våra energicentraler i både Sverige och Norge.

Jämställdhet och Integration

Vi på Ice Sport jobbar efter att inte ha fördomar vid anställningar. Vi anställer personer efter de behov vi har i företaget och tittar inte på ålder, kön eller bakgrund. Har personen som söker jobb hos oss rätt kompetens gällande våra krav i form av kunskap, flexibilitet, fysik och drogfrihet, går personen vidare i utvärderingen. Vi har personal i olika åldrar med olika bakgrund då vi ser mångfald är en styrka. Vi är ett relativt nischat företag och har då höga krav på kunskapsnivån på den personal vi har.

Miljötänkande

Vi jobbar med miljön i åtanke när vi planerar och utför projekt, för att göra så liten åverkan på klimatet som möjligt. Vi jobbar med PE-plast som är en av de mer miljövänliga plasterna att jobba med, då inga kemikalier behövs för att sammanfoga rörsystemen. På projekten sorterar vi upp emballage och material för att kunden lättare skall kunna ta hand om materialet. Då vi hela tiden strävar efter att vara effektiva i vårt arbete, försöker vi dra ner på materialåtgång, inte överdimensionera anläggningar, effektivisera produkter, mm.